In aanloop naar de documentaire

Tijdens de researchfase voor onze documentaire hebben we met heel veel verschillende mensen gesproken, waaronder natuurlijk heel veel Storkianen. Op verschillende bijeenkomsten, op verschillende locaties. Zo ook in Paviljoen de Ontmoeting, midden in het Prins Bernhard Platsoen in Hengelo. Deze ontmoeting met Storkianen heeft de basis gelegd voor de keuzes die we voor de documentaire hebben gemaakt.

Storkianen bij Paviljoen de Ontmoeting, najaar 2017

Deze  bijeenkomst bij de Ontmoeting heeft ons inzicht gegeven in de trots van de Storkianen én de impact die de kandelaars hebben gehad  als cadeau voor alle Storkianen tijdens het 100-jarig jubileum in 1968.

 

 

Een bijzondere Storkiaan

voorste rij: derde van rechts: Gerard Löbker

In de afgelopen 150 jaar zijn er heel wat Storkianen “geboren”. Mannen en vrouwen die werken voor Stork én zich verbonden voelen met Stork. Een wel heel bijzondere Storkiaan is Gerard Löbker. Inmiddels in dienst van Siemens, maar op 4 september 1978  aangenomen door Stork. Gerard is een verzamelaar van alles wat met Stork te maken heeft en mede-auteur van het boek Bij STORK  

Het boek is inmiddels klaar. En Gerard…

Kantelende kandelaars

Wanneer Machinefabriek Gebr. Stork & Co in Hengelo 100 jaar bestaat wordt dat groots gevierd. Het budget voor het eeuwfeest is  fl.1.000.000,00 en heel Hengelo viert mee.

In het televisieprogramma Van Gewest tot Gewest wordt ruim aandacht besteed aan de feestelijkheden in de metaalstad.

Het verhaal van de kandelaars is een bijzonder verhaal.  Het is het verhaal over een jubileum, over een cadeau en over de verwijdering die in het 100-jarig bestaan van de fabriek is ontstaan tussen de familie Stork en de Storkianen.

Gijs Stork (kleinzoon van Frans Stork die in 1968 directeur was van de fabriek) vertelt over de kandelaars.  Het verhaal van Gijs wordt ondersteund door Frits Wevers en Gerrit Noordink, Storkianen die in 1968 bij Stork een bijzonder cadeau krijgen…

 

Ook Tiny Kissing werkt in 1968 bij Stork. Zij heeft haar eigen herinnering aan dit bijzondere jubileum geschenk.